Rezervace on-line

Všechna žlutě předepsaná pole je nutno vypnit. Jinak nebude formulář odeslán.

Termín akce:

Údaje o přihlašovaném dítěti:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození dítěte:

Údaje o rodiči (zákonném zástupci):

Jméno:

Příjmení:

Kontaktní tel.:

E-mail:

Adresa:

Ulice, čp.:

Město:

PSČ:

Závaznou přihlášku prosím
na základě této rezervace zaslat:

mailem
poštou
není třeba zasílat, stáhnu si ji z webu

Poznámka pro pořadatele: